Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych w serwisie internetowym SpaKatalog.info

1. Korzystanie z serwisu katalogu stron oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przyjęcie i emisja wpisu jest bezpłatna.
3. Warunkiem ukazania się bezpłatnego wpisu jest podanie przynajmniej jednej formy kontaktu z oferentem.
4. Odpowiedzialność za publikowane w wpisie treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający wpis użytkownik. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
    * roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
    * zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
    * oferowane w opisach towary i usługi,
    * zgodność usług i towarów z opisem,
    * prawdziwość informacji zawartych w wpisie.
    * roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
5. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
6. Nie będą zamieszczane następujące rodzaje wpisy:
    * łamiące prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
    * dotyczące pracy chałupniczej lub opartej na systemach piramid, pracy za granicą, a także pracy polegającej na zarabianiu przez internet np. poprzez odbieranie maili, klikanie w bannery itp.;
    * dotyczące sprzedaży leków lub broni;
    * obrażające osoby trzecie;
    * propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną oraz zawierające treści pornograficzne.
7. Serwis nie pośredniczy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z wykorzystania zamieszczonych wpisów ponosi użytkownik serwisu.
8. Wpisy należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z treścią strony.
9. Wszystkie bezpłatne wpisy są czytane przez moderatora, który ma prawo do ich modyfikacji pod względem formy i treści, tak by były zgodne z przyjętym przez nas schematem. Może on je również usunąć w przypadku gdy uzna, że łamią one prawo lub są niezgodne z interesem serwisu SpaKatalog.info.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i emisji wpisów bezpłatnych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego powodu ewentualne straty zgłaszających stronę.
11. Serwis SpaKatalog.info zastrzega sobie prawo do:
    * usuwania wpisów niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
    * nie umieszczania wpisów konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności,
    * nie umieszczania wpisów bez podania przyczyny,
    * usuwania wpisów reklamujących inne serwisy katalogowe.
12. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jego właścicieli.
13. Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w tytuły i opisy umieszczanych w e-katalogstron.pl wpisów.
14. Adres e-mail podany podczas rejestracji strony powinien być adresem e-mailowym właściciela strony dodawanej. Wpis wyróżniony na początku listy wpisów w danej kategorii - jeżeli wpisów promowanych będzie więcej niż 1 w danej podkategorii na początku listy pojawi się wpis najpóźniej dodany.
15. Wpis wyróżniony na początku listy wpisów w danej kategorii - jeżeli wpisów promowanych będzie więcej niż 1 w danej podkategorii na początku listy pojawi się wpis najpóźniej dodany.
16. Użytkownik korzystający z SpaKatalog.info zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie i swoich danych przez serwis. Stosujemy się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłania emaili. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. SpaKatalog.info zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.

    Polub www.spakatalog.info na